Inne usługi

Nasze pozostałe usługi:

  • udostępniamy aplikację umożliwiającą wystawianie faktur sprzedaży
  • pomoc przy założeniu sp. z o.o., spółek handlowych,
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
  • wsparcie merytoryczne podczas wdrażania różnych aplikacji biznesowych, m.in. w procesie wprowadzania aplikacji Microsoft Dynamics,
  • sporządzanie wniosków do KRS,
  • rozliczanie opłat środowiskowych,
  • organizacja szkoleń.