Doradztwo podatkowe

W zakresie doradztwa podatkowego oferujemy:

  • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego;
  • pomoc w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
  • reprezentowanie klientów przed organami kontroli podatkowej;
  • przygotowanie odwołań od decyzji naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
  • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe.