Usługi księgowe

W zakresie usług księgowych oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT;
 • obliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji i zeznań rocznyCH PIT, CIT, VAT;
 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • prowadzenie karty podatkowej;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i wszelkiej dokumentacji związanej z badaniem przez biegłego rewidenta;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej oraz z dotacji budżetowych;
 • prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska;
 • sporządzanie wniosków kredytowych.