Cennik

Ceny za usługi uzgadniane są indywidualnie przy uwzględnieniu rodzaju ewidencji księgowej, formy prawnej prowadzonej działalności, ilości dokumentów, liczby zatrudnionych pracowników, rozliczeń VAT oraz zawiłości i stopnia skomplikowania transakcji prowadzonych przez firmę (rozliczenia wewnątrzwspólnotowe, import, eksport), z tym, że usługi księgowe:

  • prowadzenie KPIR + VAT – nie mniej niż 200 zł netto/miesięcznie,
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego – nie mniej niż 180 zł netto/miesięcznie,
  • pełna księgowość (księgi rachunkowe) – nie mniej niż 800 zł netto/miesięcznie,
  • obsługa kadrowo-płacowa 60 zł/pracownik,
  • obsługa płacowa 40 zł/pracownik.