Kadry, płace, ZUS

W ramach usługi kadrowej oferujemy:

 • prowadzenie spraw kadrowych;
 • prowadzenie spraw płacowych;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowych Urzędów Pracy;
 • sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie informacji rocznych do urzędu skarbowego;
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS;
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy;
 • rozliczanie urlopów;
 • informowanie o terminach badań lekarski oraz szkoleń bhp pracowników;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną.