Podmioty zagraniczne

W zakresie obsługi podmiotów zagranicznych:

  • rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce,
  • prowadzenie rejestrów VAT przedsiębiorcy zagranicznego,
  • zgłaszanie zakładu podatkowego dla celów podatku dochodowego,
  • rozliczanie podatku dochodowego i prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorcy zagranicznego.