Rozliczenia roczne

Oferujemy usługi rozliczeniowe


PIT-37 - jeśli rozliczasz wyłącznie zarobki otrzymywane od pracodawcy, zleceniodawcy, organu rentowego czy emerytalnego itp. czyli we wszystkich przypadkach, gdy nie musisz samodzielnie płacić w trakcie roku zaliczek na podatek (zatrudniający wyręcza Cię w tym obowiązku i dba o prawidłowe obliczanie, pobranie i zapłatę zaliczek); łącznie z tą deklaracją złożyć możesz załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,

PIT-36 - jeśli samodzielnie ustalasz zaliczki na podatek lub opłacasz go na koniec roku bez pomocy płatnika, np. z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG,  PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K,

PIT-38 - z tytułu dochodu (przychodu) z wszelkiego rodzaju inwestycji kapitałowych (m.in. giełda, forex itp.), opodatkowanych inaczej niż tzw. ryczałtem; w związku z ze zbyciem papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-28 - jeśli uzyskałeś przychody z samodzielnej działalności gospodarczej lub z tytułu spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanych ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów podobnych opodatkowanych 8,5% stawką ryczałtową od przychodu lub z tytułu sprzedaży produktów przetworzonych inaczej niż przemysłowo produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 2% podatkiem ryczałtowym od uzyskanych przychodów; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/O, PIT/D, PIT-2K,

PIT-36L - z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo (19% podatek); łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG, PIT/B PIT/O, PIT/BR,

PIT-39 - w związku ze sprzedażą nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych,

PIT-16A - jeśli korzystałeś z rozliczenia działalności gospodarczej kartą podatkową (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego),

PIT-19 - przeznaczony dla osób duchownych (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego).

Na życzenie Klienta wysyłamy wypełnione deklaracje oraz inne niezbędne dokumenty i formularze bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.