Ważne linki

1. Sprawdzenie statusu podatnika VAT UE


Za pomocą unijnego internetowego narzędzia VIES możesz sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana jako prowadząca handel w obrębie UE

VIES (system wymiany informacji o VAT) to wyszukiwarka (a nie baza danych) Komisji Europejskiej. Informacje są pozyskiwane z krajowych baz danych VAT, gdy wyszukiwanie jest prowadzone za pomocą narzędzia VIES.

Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na dwa sposoby: informacja o VAT UE istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny).

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

2. Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT


Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy obligujące przedsiębiorców do sprawdzania swoich kontrahentów czy są czynnymi płatnikami podatku VAT.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

3. Wyszukiwarka otrzymanej pomocy publicznej (de minimis) przez beneficjenta


https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

4. Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT


https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

5. Wyszukiwarka KRS


Umożliwia wyszukanie podmiotu w rejestrze KRS i pobranie aktualnego wyciągu.

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

6. Wyszukiwarka REGON


https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

7. Archiwum kursów średnich NBP


http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

8. Przydatne kalkulatory (wynagrodzeń, odsetek, ilości dni, opłat notarialny, wymiany walut itp.)


https://www.infor.pl/kalkulatory.html

9. Internetowy system aktów prawnych


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp

10. Elektroniczne księgi wieczyste


https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do